Drönare över stad
Programsläpp för drönarkonferensen

Nu kan du spana in programmet för konferensen om drönare för datainsamling. Geoforum Sverige och BIM Alliance arrangerar konferensen den 23 januari för att visa på nyttan, informera om dagens och framtidens möjligheter och reda ut läget i regelverket. Vi är särskilt stola över att kunna presentera Globhes ägare och vd Helena Samsioe som konferensens huvudtalare!

Geoforum Sverige och BIM Alliance arrangerar Drönare för datainsamling 2018 – på spaning efter framtidens lösningar den 23 januari 2018 i Stockholm. Konferensen har fokus på datainsamling med drönare och den nytta dessa datamängder ger i samhällsbyggandet, i kombination med GIS och BIM.

Det kommer bli en inspirerande dag där du får ta del av:

 • goda exempel och utvecklingsinitiativ
 • framtidsspaningar
 • det senaste om regelverk.

Här träffar du också branschkollegor som du kan utbyta erfarenheter med. Detta är alltså ett utmärkt tillfälle att orientera sig inför uppstart eller vidareutveckling av arbete med drönare för datainsamling.

Vi kan stolt presentera Helena Samsioe, Globhes ägare och vd, som konferensens huvudtalare. Globhe är drönartjänsteföretaget som underlättar FN-hjälpinsatser i afrikanska länder som Malawi och Rwanda.

Andra talare på konferensen är:

 • Remi Vesvre, ledningsstrateg, Transportstyrelsen
 • Petra Dalunde, COO (programchef), Urban ICT Arena
 • Urban Wahlberg, chef Drone Center Sweden
 • Åke Sivertun, projektledare och professor, RISE SICS East/Linköpings Universitet
 • Erik Ottoson, riksdagsledamot (M)
 • Annika Hovberg, verksamhetschef Geografisk information, Norrköpings kommun
 • Mats Öberg, GIS-arkitekt, SGI, Statens Geotekniska Institut
 • Joakim Fransson, Trafikverket
 • Johan Ekenstedt, verksamhetsutvecklare planering, Sveaskog
 • Søren Nørmølle, Partner and Head of the BIM Department, LE34 (Danmark)
 • Stefan Haggö, Ledningslärare, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Göran Danling, Riksbyggen och Katarina Nylander, Spotscale
 • Örjan Berglund, forskare, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet
 • Elisabeth Argus, vd BonaCordi AB och ordförande i Geoforum Sverige.

Läs programmet här