Smarta städer 2017
Guide till programmet Smarta städer 2017

Det börjar närma sig! Smarta städer 2017 hålls 22-23 november och är Sveriges nya mötesplats för morgondagens uppkopplade stad och hållbart byggande. Vill du veta varför du ska gå på konferensen? Här presenterar vi ett gäng av de över 100 talare som medverkar i plenumsessioner eller något av de fyra parallella spåren: Uppkopplad infrastruktur, Medskapande medborgare, Hållbar och trygg miljö samt Urban mobilitet. 

Hur planerar vi för den smarta, uppkopplade och hållbara staden? Och vad är viktigt för medborgarna? Smarta städer är den första branschöverskridande mötesplatsen som tar ett grepp på framtidens utmaningar i staden och samhället – med människan i fokus. Eventet består av en fördjupande konferens och en mässa.

Dagarna är fyllda med inspirerande föreläsningar från offentlig sektor, näringslivet och akademi i Sverige och internationella talare. Här får du höra om hur andra arbetar för att utveckla smarta och hållbara samhällen med nyskapande idéer och teknik som IoT, AR, VR, 3D och sensorer, där geodata är motorn som får allt att fungera!

Keynote-talare är smart-city-experten Boyd Cohen, bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, Helsingborgs stadsdirektör Palle Lundberg och Pernille Tranberg, rådgivare i dataetik och grundare av DataEthics Consulting. 

I de gemensamma sessionerna får du inte heller missa:

 • GrowSmarter – 12 smarta lösningar för att stärka klimatarbetet och skapa miljötekniktillväxt
  Gustaf Landahl, avdelningschef, Stockholms stad & GrowSmarter koordinator
 • Stad i ljus – det goda livet där miljöproblem löses av bara farten!
  Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
 • E-Estonia – best example of connected smart cities
  Ralf-Martin Soe, Smart City Project Manager, Head of Predictive Governance Lab, Tallinn University of Technology
 • De fyra innovationsprogrammen med koppling till smarta städer.

Medskapande medborgare

Hur används den nya tekniken inom AR, VR och 3D-visualisering för bättre kommunikation och beslutsunderlag i stadsplaneringen? Hur sätter vi medborgaren i fokus och gör folket till medskapare av framtidens städer? Hur bidrar medborgarna genom att dela istället för att äga? I programmet belyser en mängd spännande presentationer och paneler, de möjligheter och utmaningar som finns. Lyssna på bland annat:

 • Ghent – (Smart) City of People. An overview of the evolution of smart city thinking in Ghent and EUROCITIES. What are the ingredients for the recipe of the city of the future?
  Karl-Filip Coenegrachts, Chief Strategy Officer, City of Ghent, Belgium
 • Next generation 3D city Models of Helsinki – the City's Digital Twin
  Jarmo Suomisto, Architect/Project Manager, City of Helsinki
 • Visualisering i projektet Inre hamnen i Norrköping, från social media till BIM och visualisering av föroreningar
  Erik Telldén, 3D-samordnare, Norrköpings kommun
 • Högkvalitativ visualisering av stadsbyggnadsprojekt med ny teknik
  Maryam Zeitoono-Dicker, Linköpings kommun, Erik Telldén, Norrköpings kommun, Jonas Unger, Linköpings Universitet
 • Digital översiktsplan som ett interaktivt verktyg – tillgänglig, lättanvänd och ständigt aktuell
  Maria Sexton, Alingsås kommun, Eva Cruslock, Alingsås kommun
 • Medskapande och visualisering som verktyg i normkreativ stadsutveckling
  Lisa Wistrand, White Arkitekter, Mia Leterius, Lindholmen Science Park
 • Geodata som motor i den smarta staden – för göteborgarna
  Eric Jeansson, Geodatastrateg, Göteborgs Stad
 • Mapillary – Förstå staden med bildanalys och artificiell intelligens
  Jan Erik Solem, VD och grundare Mapillary
 • The Smart City – how smart can IT be?
  Malin Granath, forskare, Linköpings universitet

Urban mobilitet

Vilken roll kommer kollektivtrafiken att spela framöver? Blir självkörande bilar en verklighet inom en snar framtid? Och hur planerar vi staden då? Missa inte:

 • Mobility as a Service – den personliga reseplaneraren
  Stefan Thulin, intäktsstrateg, Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting
 • Stockholm och Göteborg världsförst med en trafik så attraktiv att det är svårt att tro den är möjlig!
  Anders Gullberg, associerad professor, debattör, partner i Mistra-SAMS vid KTH
 • Kollektivtrafikens roll i den smarta staden – vad säger forskningen?
  John Hultén, föreståndare, K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik
 • Autonoma fordon – en av många pusselbitar i morgondagens transportsystem
  Hamid Zarghampour, Trafikverket
 • Kraftsamling öppna trafikdata – en målbild för Sverige för att möjliggöra utvecklingen av smarta tjänster
  Forum för Transportinnovation med Håkan Östlund, KAM Samtrafiken, Elias Arnestrand, konsult på Zeto, Daniel Rudmark, Senior researcher RISE Viktoria och Agnetha Lund, Senior Managementkonsult, Prospero Management.

Uppkopplad infrastruktur

Hur planerar vi för den smarta, uppkopplade och hållbara staden? Hur kan avancerad teknik som Internet of things och AI användas för att på bästa sätt ta till vara på resurser och underlätta för invånarna i framtidens samhälle? Dessa spännande programpunkter kan du till exempel ta del av:

 • Smarta Helsingborg: Stad + Data = Makt?
  Björn Lahti, produktägare Smarta Helsingborg, Helsingborgs stad
 • Framtiden är redan här, frågan är vem som når den först? – ABC(Digital) 2.0 Framtidens smarta stad
  Måns Norlin, strategisk rådgivare inom samhällsplanering och digitalisering, WSP Sverige
 • Urban ICT Arena – den öppna testbädden för den smarta och uppkopplade staden
  Petra Dalunde, COO, Urban ICT Arena, Stiftelsen Electrum
 • Drive Sweden – självkörande eller tillsammanskörande? Så kan självkörande fordon förvandlas till smarta mobilitetslösningar
  Stefan Myhrberg, Head of Road ITS – Intelligent Transport Systems, Ericsson 
 • KEYNOTE: Data Ethics – The New Competitive Advantage
  Pernille Tranberg, Rådgivare i dataetik och grundare av DataEthics Consulting, DataEthics Consulting
 • Den självlärande staden
  Jenny Carlstedt, Expert inom IT för samhällsutveckling, Sweco

Hållbar och trygg miljö

Hur skapar vi en hållbar och trygg miljö för alla? Hur kan vi bygga effektivare och smartare, och vilka material lämpar sig bäst i framtiden? Hur skapas en stad där energin inte förbrukas utan återanvänds? Lyssna på:

 • Från globala avtal till lokal verkstad – vad är nästa steg? En exposé över svenska kommuners utmaningar i ljuset av Parisavtalet, Agenda 2030 och New Urban Agenda
  Sabina Andrén, projektledare Hållbara städer, Världsnaturfonden WWF
 • Dynamisk översvämningsmodellering – enkelt och smart?
  Petter Pilesjö, professor, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet
 • Attraktiva livsmiljöer och flöden – åtta teman för planering av framtidens goda stad
  Ulf Ranhagen, Senior Professor/Arkitekt, Sweco Architects, KTH Samhällsplanering och Miljö, Mistra Urban Futures
 • IoT för en hållbar och trygg miljö i Uppsala
  Edith Ngai Docent, Uppsala universitet och Olle Bergdahl, e-strateg Kommunledningskontoret, Uppsala kommun
 • En snabbare och hållbar samhällsplanering kräver digitaliserade processer!
  Eva Schelin, vd IQ Samhällsbyggnad och Elisabeth Argus, egenföretagare för BonaCordi AB och styrelseordförande för Geoforum Sverige
 • Framtidens energisystem – ett paradigmskifte
  Senja Nordström och Fredrik Lundström, Energimyndigheten


Alla fyra spår innehåller paneldiskussioner med forskare, konsulter och ledare i kommuner, myndigheter och intresseorganisationer.

Delta i konferensen om du vill nätverka, utvecklas i din roll och få ny kunskap, verktyg och lösningar att omsätta i praktiken! Anställda hos Geoforum Sveriges medlemmar får rabatt på deltagaravgiften.

Läs mer och anmäl dig på smartastader.com