Stadsbyggnad
Geodataseminarium 2017 – arbetet med den nationella Geodatastrategin går vidare

I år är Geodataseminarium 2017 en del av Smarta Städer 2017, Sveriges nya mötesplats för morgondagens uppkopplade stad och hållbart byggande. Lantmäteriet och Geodatarådet välkomnar till seminarium torsdagen den 23 november klockan 9.30–12.00, på Kistamässan i Stockholm. På seminariet presenteras vad Geodatarådet har jobbat med under 2017 och fokusområden för 2018. Seminariet ger också information om nordiskt strategiutveckling inom geodataområdet.

Läs mer och anmäl dig här