Vy över Almedalen
Geoforum Sverige i Almedalen

På plats under årets Almedalsvecka är Geoforum Sveriges vd/kanslichef Susanne Nellemann Ek och Lennart Sjögren, vice ordförande i styrelsen och näringspolitisk talesperson. Här lyfter de fram konferensen Smarta städer och bidrar med kunskap om värdet av öppna geodata och en helt digital samhällsbyggnadsprocess när de minglar och modererar eller deltar i event. 

Geodata är på tapeten under ett flertal seminarier och events arrangerade av våra medlemmar. Susanne deltog på Lantmäteriets Society Hack där utmaningar relaterade till Lantmäteriets regeringsuppdrag Digitalt först diskuterades. Ett Society Hack är ett workshop-format som kan beskrivas som en interaktiv diskussion mellan representanter med olika perspektiv, i syfte att på plats komma fram till nya idéer eller en lösning på ett gemensamt samhällsproblem. Här deltog också exempelvis bostads- och digitaliseringsministern Peter Eriksson, Boverkets stabschef Susann Bard, Skanskas vd Gunnar Hagman, Emma Gretzer, ställföreträdande gd på Formas och Stockholms läns landshövding Chris Heister.