Översvämmad gata
Nå ut på GI Norden Conference på tema klimat och miljö

I höst håller Geoforum Sveriges isländska systerorganisation LISA tillsammans med GI Norden konferens i Reykjavik. Konferensens huvudfokus är miljörisker, översvämningar, allmänsäkerhet, klimatförändringar och miljöpolicys med anknytning till geodata. Även infrastruktur och ny teknik inom geodataområdet kommer att få utrymme på konferensen. Vill du vara talare på denna mötesplats? Skicka in ditt bidrag senast 1 augusti.

GI Norden and LISA Conference hålls den 12 oktober på Grand Hotel i Reykjavik. Syftet med konferensen är att uppmuntra till utbyte av kunskap och erfarenheter kring framgångsrika exempel på hantering av risker kopplade till klimatförändringar. Här har du möjlighet att dela med dig av din kunskap.

Deadline för att lämna in förslag på presentationer till konferensen är 1 augusti. Ta chansen att nå ut till och nätverka med deltagare från hela Skandinavien samt Island och Estland!

Medlemmar i Geoforum Sverige kommer att kunna delta till lägre pris!

Det kommer också att finnas en utställning på GI Norden Conference. 

Läs mer om konferensen