Översvämmad gata
Nå ut på GI Norden Conference på tema klimat och miljö

I höst håller Geoforum Sveriges isländska systerorganisation LISA tillsammans med GI Norden konferens i Reykjavik. Konferensens huvudfokus är miljörisker, översvämningar, allmänsäkerhet, klimatförändringar och miljöpolicys med anknytning till geodata. Även infrastruktur och ny teknik inom geodataområdet kommer att få utrymme på konferensen. Vill du vara talare på konferensen? Skicka in ditt bidrag senast 1 augusti.

GI Norden Conference hålls den 12 oktober på Grand hotel i Reykjavik, med syfte att uppmuntra till utbyte av information och erfarenheter kring framgångsrika exempel på hantering av risker kopplade till klimatförändringar. Här har du möjlighet att dela med dig av din kunskap kring miljöriskbedömning, säkerhetsfrågor, klimatförändringar och miljöpolicys. Deadline för att lämna in förslag på presentationer till konferensen är 1 augusti. Ta chansen att nå ut till och nätverka med deltagare från hela Skandinavien samt Island och Estland!

Medlemmar i Geoforum Sverige kommer att kunna delta till lägre pris!

Det kommer också att finnas en utställning på GI Norden Conference. 

Läs mer om konferensen

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

bli medlem 580 gra