Geodemografi, människor
Människor i tid och rum

Den 22-23 maj samlades närmare 80 personer i Köpenhamn för att lära mer om och diskutera analys och visualisering av befolkningsdata. Mötesplatsen Nordic Conference on Geodemographics arrangerades av Geoforum Sverige och Geoforum Danmark i samarbete. Geodemografi handlar helt enkelt om människor i tid och rum, och data om detta kan skapa ny betydelsefull kunskap. Är du nyfiken på vad som hände under dagarna, läs vidare och ta del av presentationerna i efterhand.

Befolkningsdata kopplat till geografin (geodemografi) används för att jobba med hälsofrågor, ge beslutsunderlag för planering av bebyggelse, infrastruktur och samhällsservice, kartlägga sjukdomar och migrationsströmmar, lokalisera nya butiker, hitta potentiella kunder och mycket mer. Genom att göra geografiska analyser och visualisera befolkningsdata kan vi upptäcka mönster som ökar vår kunskap och gör det lättare att fatta bättre beslut.

Susanne Nellemann Ek, Geoforum Sveriges vd, och Jesper Høj Skovdal, generalsekreterare på Geoforum Danmark, avslutade konferensen med att dela sina reflektioner om dagarna. I deras presentation ser du bilder och kartor som sammanfattar konferensen.

Den mest uppskattade talaren var Pernille Tranberg som höll ett keynote med rubriken "Data Ethics – The New Competitive Advantage". Hon tog upp intressanta etiska aspekter av hantering av data och problematiserade till exempel chip i soptunnor. Vi kunde konstatera att företag har mycket att ta hänsyn till i utvecklingen av tjänster för ett smart och hållbart samhälle.

Sammanfattningar av presentationerna och talarnas presentationsbilder hittar du på webbplatsen för Nordic Conference on Geodemographics