Programsläpp för konferensen om visualisering av befolkningsdata

Befolkningsdata kopplat till geografin används bland annat för att jobba med hälsofrågor, planera kollektivtrafik, kartlägga sjukdomar och migrationsströmmar, se socioekonomiska mönster, lokalisera nya butiker, potentiella kunder och samhällsservice och mycket mer. ULI Geoforum och Geoforum Danmark, i samarbete med GI Norden, hälsar dig välkommen till en nordisk mötesplats om visualisering av befolkningsdata den 22-23 maj. Nu kan du ta del av programmet på konferensens webbplats.

Konferensen lyfter bland annat fram exempel på hur vi genom att göra geografiska analyser och visualisera data kan upptäcka mönster som ökar vår kunskap och gör det lättare att fatta rätt beslut. Etik vid visualisering av data, datainsamling och modellering tas också upp.

Nordic Conference on Geodemographics hålls den 22-23 maj i Köpenhamn. Medlemmar i ULI Geoforum (alla anställda i organisationen som är medlem) får rabatt på deltagaravgiften. Och anmäler du dig innan 7 april får du delta till early-bird-pris!

Teman

Presentationer och panelsamtal hålls av och med personer från akademi, myndigheter, organisationer och företag, i pass med tema:

  • Geodemographic data as decision support
  • City planning
  • Visualization of geodemographic data
  • Data ethics
  • Geodemographic data sources and usage across the Nordic countries
  • Health and social differences
  • Migration
  • Modelling
  • The future of geodemographic data.

Läs programmet och anmäl dig på webbplatsen för Nordic Conference on Geodemographics