Ramboll skylt på byggnad
Nya medlemmen Ramboll jobbar för hållbara städer och samhällen

Det stiftelseägda bolaget Ramboll Sverige AB är Geoforum Sveriges nyaste medlem. Ramboll arbetar med teknikens hjälp för att förbättra vardagen och världen i form av design av framtidens städer och samhällen.

Ramboll startade redan 1945, då med fokus på sändarmaster, även såhär tidigt med stor medvetenhet kring företagets roll i samhällets sociala utveckling. Grundarna hade stor tilltro till etiska normer och högt ansvarstagande gentemot både varandra och samhället som helhet, något som kvarstår i företaget som nu finns i 35 länder med sammanlagt upp emot 15 000 medarbetare. 

Företaget har ett brett utbud av tjänster, inom byggnader, transport, miljö, vatten, energi och management consulting.

Ramboll är supporter till FN:s 2030-agenda för hållbar utveckling och de globala målen för hållbar utveckling.

Ante Erixon, som är affärsutvecklare hos Ramboll sedan årsskiftet, är också ledamot i Geoforum Sveriges styrelse sedan ett år tillbaka.