Ramboll skylt på byggnad
Nya medlemmen Ramboll jobbar för hållbara städer och samhällen

Det stiftelseägda bolaget Ramboll Sverige AB är Geoforum Sveriges nyaste medlem. Ramboll arbetar med teknikens hjälp för att förbättra vardagen och världen i form av design av framtidens städer och samhällen. Här läser du mer om bolaget och en intervju med affärsutvecklaren Ante Erixon om Rambolls medlemskap i Geoforum Sverige.

Ramboll startade redan 1945, då med fokus på sändarmaster, även såhär tidigt med stor medvetenhet kring företagets roll i samhällets sociala utveckling. Grundarna hade stor tilltro till etiska normer och högt ansvarstagande gentemot både varandra och samhället som helhet, något som kvarstår i företaget som nu finns i 35 länder med sammanlagt upp emot 15 000 medarbetare. 

Företaget har ett brett utbud av tjänster, inom byggnader, transport, miljö, vatten, energi och management consulting. Ramboll är supporter till FN:s 2030-agenda för hållbar utveckling och de globala målen för hållbar utveckling.

Ante Erixon, som är affärsutvecklare hos Ramboll sedan årsskiftet och dessutom ledamot i Geoforum Sveriges styrelse, berättar om hur Ramboll ser på medlemskapet. 

ante erixon 2019

Vad hoppas ni få ut av ert medlemskap i Geoforum Sverige?

Inom Ramboll arbetar vi för att skapa hållbara lösningar för samhället idag och imorgon. Vårt mål är att i samverkan med våra kunder och branschkollegor dra nytta av den digitala accelerationen och att genom vårt kunnande bidra till en positiv samhällsutveckling. Geoforum är en samlingspunkt där vi kan utmana och utmanas och flera av Geoforums fokusområden, exempelvis digital samhällsbyggnadsprocess och Smarta städer, passar väl in med vår domänkompetens och våra strategiska tillväxtområden.

Vilken fråga/vilket område anser Ramboll är viktigast att Geoforum Sverige arbetar med och varför?

Vi sätter stort värde vid Geoforum Sveriges ambition och målsättning att påverka den offentliga agendan och att därigenom främja samhällsnyttan, exempelvis när det gäller öppna geodata och datadriven utveckling. Digitaliseringen och den påverkan det har på samhällsbyggnadssektorn är vital för vår bransch och här behövs en gemensam röst som kan stimulera utvecklingen i en omvärld där utmaningarna blir allt större.

Vad hoppas ni kunna tillföra som medlem i Geoforum Sverige?

I Ramboll har vi genom vår globala närvaro med 15 000 experter i 35 länder en direkt påverkan på den globala samhällsutvecklingen. Genom vår stiftelse har vi också en stark koppling till forskning och innovation, både i Sverige och internationellt. I Geoforum Sverige vill vi med ett holistiskt synsätt och i samverkan med andra aktörer bidra som en drivande kraft för en gynnsam utveckling av samhällsbyggnadsbranschen.

 

Här hittar du Geoforum Sveriges alla medlemmar.