Fredrik och Henrik Thorén, Thoréns IT AB
Nya medlemmen Thoréns IT har erfarenheter från danska marknaden

Thoréns IT blev medlem i Geoforum Sverige i januari. Här läser du mer om GIS-konsultföretaget och en intervju med ägarna, som meddelar att de gärna delar med sig av sina erfarenheter från den danska marknaden.

Thoréns IT AB är ett tvåmansföretag där bröderna Fredrik och Henrik Thorén arbetar. De konsultar inom geodataområdet med ett stort fokus på FME och har 15 respektive tio års erfarenhet från GIS-branschen. De arbetar brett inom GIS, inom alla områden där data och specifikt geodata behöver bearbetas.

De arbetar till exempel med geodatahantering med FME och även hydrologisk/hydraulisk modellering. Både Fredrik och Henrik är certifierade inom FME och har båda cirka tio års erfarenhet av att arbeta med FME. Henrik är dessutom specialiserad inom hydrologisk/hydraulisk modellering. 

Vad hoppas ni få ut av ert medlemskap i Geoforum Sverige?

– Vi ser fram emot att vara del av den plattform som Geoforum erbjuder, i första hand i form av Position2030 men också att få information om vad som händer i branschen. Vi vill så klart även synliggöra oss för övriga medlemmar.

Vilken fråga anser ni är viktigast att Geoforum arbetar med och varför?

– Utifrån våra erfarenheter från Danmark ser vi att öppna data är något som öppnar upp för spännande användningsområden och kan få nya innovativa företag att växa fram. Detta finns det flera exempel på i Danmark.

Vad hoppas ni kunna tillföra som medlem i Geoforum?

– Vi skulle hoppas att vår erfarenhet, både inom området men också från flera års arbete i Danmark kan komma medlemmarna till nytta. Vi har goda erfarenheter och kontakter från Danmark och om det är någon av medlemmarna som har frågor och funderingar angående den danska marknaden så är de välkomna att höra av sig.

thorens it

Här hittar du Geoforum Sveriges alla medlemmar.