Drönare över bilväg
Swedron Sverige vill vara ett bollplank

Swedron Sverige AB har nyligen anslutit sig till Geoforums nätverk. Företaget levererar drönarlösningar till företag och privatpersoner i hela Norden. Verksamheten startades under 2018 och medarbetarna har mångårig erfarenhet av drönarteknik. Swedron är övertygade om att drönare kommer att vara en stor del av det moderna samhällets utveckling för lång tid framöver och är gärna ett bollplank för utveckling inom drönarområdet.

swedron-teamet med drönareHär svarar drönarexperten Anders Dyhre på några frågor kopplade till Geoforum Sverige.

Vad jobbar ni med kopplat till geodataområdet?

Drönare har blivit ett populärt verktyg hos många som arbetar med mätning, kartor och inspektion. En utmaning har varit den precision som man kräver inom exempelvis lantmäteri. Det kan man lösa med till exempel RTK, men det har varit ganska dyra lösningar och stora drönare. Vi arbetar med DJI’s produkter och nu har vi en ny produkt på marknaden som heter DJI Phantom 4 RTK. Jag tror att det är precis det som behövs inom geodata: Centimeternoggrannhet, bra kamera och smidigt format, till ett bra pris.

Vilken fråga/vilket område anser ni är viktigast att Geoforum Sverige arbetar med och varför?

– Att visa på bra exempel på hur man kan effektivisera sitt arbete med ny teknik. Vi tror också att informella utbyten av erfarenhet är bra för en bransch. Det finns alltid några som prövar nytt men ibland tar det för lång tid för att få en allmän acceptans och det är dumt att inte lära av vad andra lyckats med och även det som kanske inte varit så bra.

Vad hoppas ni kunna tillföra som medlem i Geoforum Sverige?

Vi kan drönare och har insikt i vad som kommer ”runt hörnet” så jag tror att vi kan vara ett bra bollplank. Vi älskar också att pröva nya lösningar och tillämpningar och är gärna ett bollplank. Vi har till exempel ett sådant samarbete med Vattenfall som har egna resurser men vill ha hjälp med frågor inom vårt specialistområde.

Läs mer om Swedron

Se alla 200 medlemmar