Drönarföretaget Blaven Skyetech ser stora nyttor med Geoforum

En av Geoforum Sveriges nyaste medlemmar är drönarföretaget Blaven Skyetech. Här kan du läsa mer om verksamheten och vad ägaren ser för medlemsnytta och uppgifter för Geoforum.

– Geoforums arbete att verka för öppna geodata är oerhört viktigt och något som vi alla är vinnare i, menar Mårten Hjärtenfalk, ägare och vd för Blaven Skyetech.

Blaven Skyetech är ett nystartat drönarföretag med huvudinriktning att arbeta med termisk fotografering. Sätet finns i Dalarna med Norden som arbetsområde. Ägare och vd för företaget heter Mårten Hjärtenfalk.

– Jag är mycket nöjd över att ha blivit medlem i Geoforum med det nätverk av aktörer inom samma segment som medlemskapet medför, säger Mårten.

Mårten har en karriär på 25 år som flygvapenofficer bakom sig. Här har stort fokus legat på flygsäkerhet och flygregler vilket, han menar, har varit till stor hjälp i uppstarten av verksamheten.

– Det faller sig naturligt för mig att certifiera mig enligt Luftfartsverket och arbeta enligt de regler som finns, och som förhoppningsvis kommer att utvecklas i framtiden för en professionell och säker drönarbransch.

Under sommarens bränder har tankarna gått mot att till viss del profilera företaget mot att hjälpa räddningstjänsten och MSB då Mårten är väl insatt i hur de arbetar och vad som krävs i olika insatser.

Lika naturligt som att Mårten arbetar med säkerhet faller det sig att han tillbringar tid i skog och mark, så han ser gärna ett samarbete med skogsbolag och andra aktörer gällande skogsinventering, naturvård och viltvård.

Upphandling inom offentlig sektor

Företaget är även specialiserat på att arbeta gentemot offentlig sektor – en viktig uppdragsgivare inom branschen, enligt Mårten. Stöd i att lämna anbud till offentlig sektor är en tjänst som kommer vara en del av företagets utbud i framtiden.

– Just hur det fungerar med upphandlingar i offentlig sektor är något vi gärna ser att Geoforum arbetar med då det ofta finns kunskapsbrist hos upphandlande myndigheter. Kunskap både vad gäller regler, teknik och inte minst, vad de ofta mindre leverantörerna kan erbjuda och hur de arbetar. Att utarbeta information och instruktioner för både anbudsgivare och upphandlande myndigheter för att säkerställa rättssäkra upphandlingar med god konkurrens skulle kunna vara en uppgift för Geoforum, säger Mårten.

Öppna geodata och nyttiga mötesplatser

Mårten lyfter fram arbetet för öppna data, nyhetsförmedling och mötesplatserna som viktiga delar av Geoforums verksamhet.

– När det gäller större frågor är arbetet att verka för öppna geodata oerhört viktigt och något som vi alla är vinnare i.

– Jag är mycket nöjd över att ha blivit medlem i Geoforum med det nätverk av aktörer inom samma segment som medlemskapet medför. Aktuell information och det kunskapsutbyte som seminarier och andra träffar ger är ovärderligt. Förutom rena seminarier ser jag gärna en kombination av föreläsningar och workshops för ännu större kunskapsutbyte inom olika områden, avslutar Mårten Hjärtenfalk.

Läs mer om Blaven SkyeTech – Your thermal eye in the skye. 

Se alla 200 medlemmar