GITTER Consult AB ny medlem i ULI Geoforum

GITTER Consult AB är ny medlem i ULI Geoforum. Företaget erbjuder expertkonsulttjänster inom områdena Geografiska Informations System (GIS), Geografisk Informationsteknik (GIT) och Infrastruktur för geodata (SDI – Spatial Data Infrastructure).

GITTER Consult AB vill hjälpa företag och myndigheter att, genom att nyttja kartan och den geografiska dimensionen, få ut mesta möjliga nytta av sin egen och andras information till stöd för organisationens processer. Det handlar också om att stödja myndigheter i deras roll för att uppfylla de lagkrav och de åtaganden som är kopplade till användande och tillgängliggörande av geografisk information. I huvudsak arbetar GITTER Consult AB med uppdrag av typen projektledning, beställarstöd, geografiska analyser, kravhantering, utredningar, strategier och verksamhetsutveckling kopplat till användning av geografisk information.

GITTER Consult AB har startats av Anna Halvarsson och Johan Esko, båda med ett förflutet på Metria. Vi hälsar GITTER Consult AB varmt välkommen till föreningen!

Här hittar du ULI Geoforums alla medlemmar.