Skogs-app mot granbarkborre vinner Hack for Sweden 365

Den 5-6 december avgjordes årets Hack for Sweden 365. Den vinnande lösningen är en app som kan användas av den mindre teknikvana skogsägaren i kampen mot granbarkborren. De tävlande fick använda sig av satellitdata och andra öppna data, via API, från de tre myndigheterna som står bakom hackets utmaning.

Den 6 december korades vinnaren i höstens Hack for Sweden 365. Tre lag från olika håll i Sverige: Helsingborgs Dreamteam, Mellerud PK och Skogshjältarna, kvalificerade sig till final. Alla bidrog med väl genomtänkta digitala lösningsidéer som förenklar för skogsägare att bekämpa skador från granbarkborre.

App för att bekämpa granbarkborren

Lag Mellerud PK med Mattis Hallén och hans studiekamrater från Lunds tekniska högskola tog hem första priset med sin lösning – en app, även riktad till den mindre teknikvana skogsägaren, i kampen mot granbarkborren. De belönas med 25 000 kr.

Granbarkborren orsakar enorma skogsskador. Enligt den senaste inventeringen gjord av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) på uppdrag av Skogsstyrelsen, har nästan 8 miljoner kubikmeter gran angripits av granbarkborre under 2020.

– Det här är en reell samhällsutmaning som drabbar väldigt många, inte bara i Sverige utan även i stora delar av Europa, säger Anna-Lena Axelsson, koordinator miljöanalys Program Skog på SLU.

Hack for Sweden 365 synliggör ett samhällsbehov

Skogsstyrelsens, SLU:s och Rymdstyrelsens utmaning kring problemen med granbarkborren har bidragit till att ett omfattande samhällsproblem blivit synligt för en bredare krets utanför den egna sfären. De tävlande har fått tillgång till geodata och analysfunktioner via öppna API:er, satellitbilder, analyser och andra öppna data.

– Ett av våra mål som behovsägare är att stimulera till användning av våra öppna data för att lösa ett allvarligt problem för skogs-Sverige, säger Alice Högström, projektledare Geodata för skogsskador på Skogsstyrelsen.

Nu har ett vinnande lag korats med en lösningsidé som imponerar. Men även de två andra lagen har presenterat förslag som skulle kunna realiseras på marknaden.

– Det är härligt att se den innovationskraft som finns bland deltagarna. De tre finallagen har olika bakgrund och förutsättningar men har alla visat upp en förmåga att ta sig an ett komplext problem och lösa det på ett briljant sätt. Jag är så imponerad, säger Bengt Djuvfeldt, projektledare Nationellt skogsdatalabb på Skogsstyrelsen.

Så vad händer nu med den vinnande lösningsidén?

– Vi ser fram emot att träffa vinnarlaget och höra närmare om hur de vill gå vidare med sin lösning, avslutar Bengt Djuvfeldt, Skogsstyrelsen.

 

Hack for Sweden 365 – ett brett samarbete

Hack for Sweden 365 samlar många krafter från det offentliga som vill främja öppen och datadriven innovation. I stället för ett årligt event lyfts en samhällsutmaning för behovsdriven innovation med öppna data året om – 365.

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning driver initiativet. Medarrangörer är Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden (CSN), eHälsomyndigheten, Lunds kommun, Rymdstyrelsen, Skatteverket, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Statistiska centralbyrån (SCB), Upphandlingsmyndigheten och Vetenskapsrådet. I samverkansgruppen ingår Internetstiftelsen, Livsmedelsverket, Riksarkivet, Västra Götalandsregionen och Vinnova.