Digital stadsmodell
Storsthlms projekt om öppna data presenterar resultat

Vill du veta mer om hur du och din organisation kan komma igång med öppna data? Projektet Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen (ÖDIS) avslutas i december och bjuder in till ett webbinarium den 30 november för att dela resultat, lärdomar och tips om arbete med öppna data. 

Projektet Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen är en gemensam satsning från samtliga 26 kommuner i kommunsamarbetet Storsthlm. Projektet startades 2018 och finansieras av EU/Tillväxtverket och Stockholms stad. ​

Mer öppna data för ökad innovation

Syftet med ÖDIS är att öka mängden öppna data för att stärka innovations- och utvecklingsmöjligheterna för regionens företag och utvecklare. Över hundra företag i regionen har intervjuats och deras behov har sedan legat till grund för de datamängder som valts ut att publiceras av de deltagande kommunerna.

Projektet har också varit viktigt för att förbereda deltagande kommuner inför EU:s skärpta öppna data-krav som träder i kraft sommaren 2021.

Webbinarium om öppna data med projektresultat 

I december i år avslutas ÖDIS och under ett webbinarium den 30 november delar projektet med sig av resultat och lärdomar. Det stödmaterial som projektet tagit fram, och som använts i de deltagande kommunerna, presenteras också.

Stödmaterialet underlättar flera av de processer som ett öppna data-arbete innebär och kan användas fritt av alla som vill komma igång med ett öppna-data-arbete. Materialet kommer att publiceras på webben inom kort.

Webbinariet riktar sig till dig som arbetar i en offentlig organisation och är intresserad av öppna data, men är öppet för alla som vill delta.

Tid: 30 november kl. 10.00–11.30
Plats: Teams

Läs mer och anmäl dig