Hack the Crisis logotyp
Hack the Crisis i Sverige 3–6 april

Regeringen har beslutat att Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) ska vara projektledare för Hack för Sweden. Till en början kommer fokus ligga på de samhällsutmaningar som skapas till följd av Covid-19. Ett hackaton kommer därför att arrangeras på hackthecrisis.se den 3–6 april.

Sveriges Hack the Crisis, som hålls i kampen mot Covid-19, arrangeras av DIGG den 3–6 april. Alla som vill kan gå in på hackthecrisis.se och bidra med lösningar för allt ifrån digital smittspårning, delning av kritiska resurser till stöd till isolerade.

Hackets tre huvudutmaningar är:

  1. Rädda liv
  2. Rädda samhällen
  3. Rädda företag

– Det är bra att vi har fått detta uppdrag, just i dessa tider är det tydligare än någonsin vilka nyttor digitaliseringen kan ge. Det är just det Hack the Crisis Sweden handlar om. Att hitta digitala lösningar och koncept som kan hjälpa oss i eller ur Coronakrisen och som kan implementeras snabbt i vårt samhälle, säger Anna Eriksson, generaldirektör för DIGG.

Hack the Crisis samlar offentlig sektor, privat sektor, akademi, ideella organisationer och invånare.

Främja användning av öppna data

Under sitt projektledarskap ska DIGG verka för att Hack for Sweden utvecklas från ett årligt event till ett ständigt pågående arbete som främjar öppen och datadriven innovation som en integrerad del av den offentliga verksamheten. 

I samverkan med deltagande myndigheter, regioner och kommuner ska DIGG inventera och formulera andra samhällsutmaningar som kan ligga till grund för inriktningen på Hack for Sweden. Innovativa lösningar som kan skalas upp i offentlig förvaltning ska prioriteras. Svenska institutet ska också, i samråd med DIGG, nyttja Hack for Sweden i sin främjandeverksamhet.

Hack for Sweden startade 2014 som ett hackathon – en innovationstävling som genomfördes under en helg – med syfte att främja användningen av öppna data. Initiativet har under Arbetsförmedlingens projektledare växt betydligt och skapar idag värdefulla kopplingar mellan över 100 olika offentliga och privata aktörer i Sveriges innovationssystem. Hack for Sweden har utbildat myndigheter i öppna data samt genom god kommunikation bidragit till en mer datadriven kultur inom offentlig förvaltning.

Läs mer på hackthecrisis.se