Platsdata skog landsbygd
Tyck till om Sveriges förslag på värdefulla data!

Nu kan du tycka till om Sveriges förslag på vilka datamängder från offentlig sektor som ska utses till särskilt värdefulla, och omfattas av EU-direktivet om öppna data och PSI. Alla medlemsländer i EU kommer att behöva öppna upp dessa data. Hjälp till att avgöra vilka datamängder som ska inkluderas genom att svara på en enkät!

Lantmäteriet har regeringsuppdraget att, i samverkan med andra, identifiera vilka datamängder som kan komma i fråga att tillgängliggöras som värdefulla datamängder enligt det reviderade öppna-datadirektivet och vilka aktörer som kan bli berörda av kravet att tillgängliggöra dem.

Tyck till om värdefulla data!

Lantmäteriet har nu tagit fram listor med Sveriges förslag på särskilt värdefulla datamängder. Lantmäteriet tar tacksamt emot input på dessa listor, som är under bearbetning.

Du kan välja att tycka till om en eller flera kategorier:

  • Meteorologi
  • Rörlighet
  • Företag 
  • Statistik
  • Geospatiala data
  • Jordobservation

Läs mer och tyck till

I Lantmäteriets uppdrag ingår också att analysera de budgetära konsekvenserna av att tillgängliggöra dessa datamängder avgiftsfritt. Uppdraget har förlängts och ska slutredovisas den 12 juni 2020.