Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister
Hur ser Anders Ygeman på framtiden för Lantmäteriets data?

Vilken fråga är viktigast för energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) att arbeta med? Vilka ser han som de största möjligheterna inom digitalisering och hur ser han på framtiden för Lantmäteriets data?

Fastighetssverige har träffat energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman för att tala om vilka frågor han anser är högst prioriterade att arbeta med, vilka möjligheter han ser inom digitalisering och hur Lantmäteriets data kan tillgängliggöras i framtiden.

På digitaliseringsområdet handlar det om att dra nytta av digitaliseringens alla möjligheter som ligger framför oss, möjligheterna är i det närmaste oändliga men just nu jobbar vi med att tillgängliggöra data och dra nytta av artificiell intelligens, vi vill möjliggöra för utvecklarna att dra nytta av all offentlig data som finns, säger Anders Ygeman. 

Fastighetssverige frågar ministern hur han ställer sig till att Lantmäteriet säljer sin data för omkring 250 miljoner årligen. Anders Ygeman menar att de samhällsekonomiska vinsterna är större i längden om man kan göra Lantmäteriets data tillgänglig för allmänheten utan kostnad för användarna. Vidare berättar han att målet är att göra Lantmäteriets data fri men poängterar att en annan ekonomisk lösning krävs för att samtidigt upprätthålla Lantmäteriets höga kvalitet.