Talare och publik på nätverksträff om öppna data på DIGG
Geoforum på DIGGs nätverksträff om öppna data

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) bjöd in till nätverksmöte kring arbetet med öppna data. Geoforum deltog och bidrog. Det är Kristine Ulander som jobbar med öppna data inom DIGG. Myndigheten hoppas på att kunna förstärka öppna-data-arbetet med fler anställda men i dagsläget finns ingen regering som kan ta beslut. 

Första nätverksträffen den 6 december hade en bred representation av framförallt statliga myndigheter. Datahanteringen i offentlig sektor är i stark utveckling. Arbetet med grunddataprogrammet kommer att sätta avtryck. I kommuner och regioner som prioriterar öppna data är arbetet inriktat på att göra det enkelt för dataägare, till exempel kommuner, att öppna upp sina data.

illustration öppna data nätverk

Bild som beskriver arbetet med grunddatauppdraget.

 

Magnus Enzell från enheten för digital förvaltning på Finansdepartementet presenterade Sveriges utmaningar och möjligheter för en övergång till än mer datadriven innovation i offentlig sektor. Magnus betonade att det är viktigt att vi förmår skydda den personliga integriteten. Tilliten är grunden för framgång i offentlig förvaltning. Med detta säkerställt ska Sverige vara offensiva i arbetet att tillgängliggöra data. Öppna data skapar förutsättningar för att lösa offentliga sektorns uppdrag på nya och innovativa sätt. 

DIGG har identifierat att stöd till offentlig förvaltning i arbetet med öppna data behöver ske på flera nivåer.

  • Kompetens, ledarskap, know-how
  • Politisk styrning och struktur
  • Kulturförändring
  • Inspiration och exempel
  • Standarder
  • Stöd med tillgängliggörande
  • Uppföljning