Foto av Susanne Nelleman Ek
Susanne Nellemann Ek: Öppna geodata är vägen till framtiden

Ledare av: Susanne Nellemann Ek, vd för Geoforum Sverige.

Många saknar bostad och vi måste bygga mer – både bostäder och infrastruktur. Vi lever inte hållbart – vi behöver ta ett språng åt rätt håll.

Här är vårt bud på två konkreta saker som kan göras:

  • Öppna kartdata och andra planeringsunderlag för alla att ta del av. Det sporrar till innovation och externa lösningar på kommunens utmaningar.
  • Engagera din kommun i nationella projekt för övergång till digitala planeringsprocesser. Det effektiviserar och är mer demokratiskt också. Lantmäteriets Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess samt regeringens innovationsprogram ”Smart Built Environment” är två exempel.

Att ge möjligheterna är det viktiga, och att våga lita på att det leder till innovation och experimentlusta.

Hela den offentliga sektorn måste jobba aktivt med en övergång till att arbeta digitalt, databaserat och öppet. En viktig åtgärd är att släppa sin kartinformation fri – både i stat och kommun. När byggbolag och teknikkonsulter inför projekteringen av bostäder får full och fri tillgång till den bästa möjliga informationen kan de jobba på ett smartare och mer hållbart sätt.

Med öppen kartinformation och digitala planprocesser går arbetet snabbare, kvaliteten ökar och risken att missa avgörande information blir minimal. Öppna planeringsunderlag ger nya aktörer större möjligheter att delta i byggandet och dessutom blir anbuden fler och bättre.

Det är också en demokratifråga. Öppna geodata ger medborgarna en större insyn och möjlighet att påverka. Normen måste vara att all offentlig information och alla geodata ska vara öppna. Bara den information som är särskild skyddsvärd ska stängas in.

Det finns ingen anledning att fundera på vem som ska använda informationen eller till vad. Det går ändå inte att förutsäga. Att ge möjligheterna är det viktiga och att våga lita på att det leder till innovation och experimentlusta. Det måste vi påminna varandra om. En reform med öppna geodata skulle ge besparingar på runt 200 miljoner kronor och effektiviseringsvinster i miljardklassen. Det framgår av forskningsstudien ”Samhällsekonomisk effekt av öppna geodata” som gjorts av Handelshögskolan i Stockholm, på uppdrag av Geoforum Sverige.

I tidningen finns flera exempel på hur nya arbetssätt i kommuner skapar nytta och innovation. Du kan också ta del av exempel på hur samhället med tillgång till öppna data snabbare kan ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Med smart digitalisering kan vi få med invånarna i planprocessen, spara tid och pengar vid planering och byggande och minska miljöpåverkan.

SUSANNE NELLEMANN EK
Kanslichef och vd för Geoforum Sverige

Denna text är ledaren i tidningen "Arbeta Smart inom planering och byggande". Geoforum Sverige ger ut tidningen i samarbete med Lantmäteriet. Tidningen medföljer som bilaga i Dagens Samhälle i juli 2018.

Ladda ned tidningen och ta del av alla artiklar!