effekter av öppna geodata
ULI Geoforums underlag till rapport om effekter av öppna geodata

Föreningen ULI Geoforum har under sina dryga 30 år arbetat för att öka och bredda användningen av geodata. Öppna data är ett viktigt medel. Inför Lantmäteriets slutredovisningen av regeringsuppdraget Effekter och konsekvenser av öppna data har ULI Geoforum bidragit med underlag. Här beskriver vi effekter av öppna geodata. Vi menar att staten och kommunerna har ett mycket viktigt ansvar att tillhandahålla öppna geodata för att skapa affärsmöjligheter för företag och få till betydande effektivisering i offentlig sektor.

Sveriges första forskningsrapport om de samhällsekonomiska effekterna av öppna geodata, som presenterades hösten 2016, visar att det finns tre starka samhällsekonomiska skäl till en övergång till öppna kartdata i offentlig sektor.

Läs vårt inspel!

pdfUnderlag till Lantmäteriets slutredovisning: Effekter och konsekvenser av öppna geodata

Lantmäteriet ska lämna slutredovisningen till regeringen senast den 31 maj 2017.