Rapport om flygburen laser och digitala bilder för miljöövervakning

En forskningsrapport om Flygburen laser och digitala bilder för kartering och övervakning av akvatisk och terrester miljö är resultatet från EMMA-programmet. Detta forskningsprogram har finansierats genom utlysning från Naturvårdsverkets forskningsanslag. Flera olika myndigheter, universitet och företag har medverkat i programmet.

EMMA står för Environmental Mapping and Monitoring with Airborne laser and digital images.

Här hittar du rapporten, som publicerades i december 2014.

Programmet har letts av professor Håkan Olsson, Institutionen för Skoglig resurshushållning på SLU i Umeå. Håkan har också ansvarat för den terrestra delen i forskningen.

Övriga medverkande i programmet har varit:

  • Michael Tulldahl, avdelningen för Sensor och TK-system, FOI i Linköping (ansvarig för den akvatiska delen)
  • Sofia Wikström, AquaBiota Water Research
  • Hans Kautsky och Helle Skånes, Stockholms Universitet
  • Bengt Rydell, Linda Blied och Jim Hedfors, SGI
  • Erik Årnfelt, Länsstyrelsen i Östergötland
  • Ove Steinvall, FOI
  • Niklas Strömbeck, Strömbeck Consulting
  • Anders Glimskär, SLU i Uppsala
  • Mattias Nyström, Eva Lindberg, Ann-Helen Granholm, Mats Nilsson, Johan Holmgren och Anna Allard, SLU i Umeå
  • Jan Eklöf, Umeå Universitet.

Forskningsprogrammet hade en budget på totalt 12 miljoner kronor och pågick 2009–2013.