Sök årets GIS-resestipendium!

Lantmäteriet i samverkan med Esri Sverige, Metria och NorrGIS utlyser ett stipendium till minne av Stefan Stenlunds betydelsefulla och banbrytande insatser inom GIS i Sverige. Var inte blygsam, ta chansen och sök! Din ansökan ska vara inne den 13 maj.

Stefan Stenlund arbetade inom Lantmäteriet/Metria i mer än 20 år och var en riktig pionjär. Med sitt enorma engagemang bidrog Stefan avsevärt till den positiva utvecklingen inom ämnesområdet och tekniken.

Stipendiet utgörs av en resa med uppehälle och övriga kostnader för deltagande i ett internationellt GIS-arrangemang. Stipendiet riktar sig till dig som är GIS-verksam i Sverige och har ett starkt engagemang och kreativa idéer. 

Är du en av 2015-års stipendiater?

Låt fler upptäcka och utvecklas inom GIS genom att dela med dig av dina idéer, din kunskap och din entusiasm till andra! Var inte blyg, ta chansen och sök!

De organisationer som utlyser stipendiet hälsar: Välkommen med din ansökan senast 13 maj!

Läs mer om hur du ansöker i denna pdf:

pdfGIS-stipendium 2015 i Stefan Stenlunds minne