Nationell kartläggning av sjöar och vattendrag

SMHI och Lantmäteriet kartlägger svenska sjöar och vattendrag. Befintligt kartunderlag blir bättre och kommer i princip att täcka alla ytvattenobjekt i Sverige, vilket medför nya möjligheter för bra och effektiva lösningar inom vattenmiljöområdet. Det skriver SMHI på sin webbplats. Kartläggningen ska vara klar 2017.

I projektet används NNH (den nya nationella höjdmodellen) för att bestämma flödesriktningar, och man tillämpar vattenstandarden som tagits fram för Sverige som en del av införandet av EUs Inspire-direktiv.

hakan-olsson-smhiProjektsamordnare vid SMHI är Håkan Olsson. Han menar att det goda samarbetet mellan SMHI och Lantmäteriet är en av grunderna till den nationella kartläggningen.

Läs mer på smhi.se