ULI Geoforum vill påverka regeringens nya forskningsproposition

egg-research-310Regeringen har beslutat att ge i uppdrag till forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, Vinnova, Energimyndigheten, Formas och Rymdstyrelsen att ta fram underlag till regeringen inför den forskningspolitiska proposition som avses presenteras hösten 2016. Underlagen ska redovisas till regeringen senast 25 oktober 2015. För ULI Geoforums medlemmar är ökade forskningsinsatser av stor betydelse.

lennart-sjogren-100– Vi har beslutat i styrelsen att intensifiera våra kontakter med forskningsfinansiärer. Det innebär att vi nu kommer att ta en kontakt med de som nu fått regeringens uppdrag för att belysa hur vi som branschförening ser på behov, inriktning med mera, säger Lennart Sjögren, t f kanslichef för ULI Geoforum /t f vd ULI Service AB.

Läs mer om arbetet med forskningspropositionen på regeringen.se.