KK-stiftelsen satsar på forskning inom fjärranalys för klimatövervakning

Fjärranalys är ett viktigt redskap för övervakning av klimatförändringar eller i situationer där människors säkerhet hotas. Nu satsar KK-stiftelsen 2,3 miljoner på forskning vid Blekinge Tekniska Högskola, för att förbättra tekniken ytterligare.

Det moderna samhället står inför många utmaningar i framtiden såsom klimatförändringar, extremt väder, konflikter och säkerhetutmaningar mellan människor, grupper eller till och med nationer. För att kunna övervaka dessa situationer används fjärranalysinstrument placerade på satelliter eller flygplan, långt bort från det studerade objektet.

Investeringarna i fjärranalysinstrument ökar för varje år. Speciellt ökar investeringarna i instrument med aktiva radiovågor till exempel radar, då övervakning kan ske oberoende av väder och dagsljus.

Forskarna vid BTH får nu drygt 2,3 miljoner av KK-stiftelsen för att utveckla radio- och radartekniken ytterligare. I projektet ingår internationellt erkända företag inom området; försvars- och säkerhetsföretaget Saab och RUAG Space samt myndigheten FOI. Målet med satsningen är att få bättre bildkvalitet vid övervakningen och göra det lättare att upptäcka förändringar. Vid BTH finns en unik kompetens inom området som nu tillsammans med företagens kompetens bildar en stark forskargrupp.

– Det är väldigt roligt att projektet blivit beviljat. Det är ett mycket intressant forskningsområde och resultaten är viktiga både för klimat- och säkerhetsövervakning. Att detta sker i nära samarbete med världsledande svensk industri gör projektet ändå mer intressant, säger professor Mats Pettersson, BTH.

–Samarbeten med universitet och högskolor är en viktig del i Saabs strategi. Det här projektet bidrar till att ytterligare förbättra och stötta vår forskning och utveckling inom detta område vilket på sikt ger positiva effekter för våra produkter och erbjudanden, säger Saabs projektledare och forskningsingenjör Patrik Dammert.

Projektet heter Dopplermätningar för säkerhet och klimatövervakning och det beviljade anslaget är 2 366 160 kronor.