Nytt verktyg för spridning av forskares kartdata på Lunds universitet

På Lunds universitet har forskaren Veiko Lehsten tagit fram ett verktyg (DataGURU) som gör forskares kartdata tillgängliga. Tack vare det nya verktyget finns det nu möjlighet för universitetets forskare att både sprida sina egna och hitta andras forskningsdata av rumslig karaktär. Det rimmar bra med de ökande kraven på öppna data i samband med vetenskapliga publiceringar.

Läs mer i Lunds universitetsmagasin