Elever och lärare framför skärmar
Workshoppar: Kompetensförsörjning inom geodataområdet

Geoforum och Lantmäteriet arrangerade under vår och höst 2021 workshoppar där det diskuterades kompetens- och utbildningsbehovet inom geodataområdet!

Tid: april, maj och september 2021
Plats: Zoom
Arrangör: Lantmäteriet i samarbete med Geoforum Sverige

I Lantmäteriets regleringsbrev för 2021 fick myndigheten ett uppdrag att kartlägga de yrkeskategorier som är kritiska för geodatabranschen och att inom dessa kategorier bedöma kompetens- och utbildningsbehovet på kort och lång sikt. Därför bjuder Lantmäteriet, tillsammans med Geoforum Sverige, in till workshoppar om kompetensförsörjning för att inhämta synpunkter från olika aktörer inom geodataområdet: statliga myndigheter som ingår i Geodatarådet, kommuner, företag och lärosäten.

För att få ett så heltäckande underlag som möjligt hålls två digitala workshoppar med olika fokus för varje sektor, en i april och en i maj, samt en gemensam slutlig workshop i september.

Med en stor medverkan från sektorn finns goda förutsättningar för att slutrapporten på ett rättvist sätt kan visa på de brister och behov som finns i kompetensförsörjningen inom arbetsområdet geodata. En rapport som har stor förankring inom arbetsområdet innebär att våra beslutsfattare kan ta till sig och förstå rapportens innehåll.

Vår förhoppning är att ni kan prioritera att medverka i detta viktiga arbete för oss alla som ser ett behov av en långsiktig och fungerande kompetensförsörjning inom geodataområdet.

Datum för kommuner:
19/4 kl. 13:00-15:00
10/5 kl. 13:00-15:00 

Datum för företag:
26/4 kl. 13:00-15:00
11/5 kl. 13:00-15:00 

Datum för Geodatarådet:
21/4 kl. 13:00-15:00
12/5 kl. 13:00-15:00 

Datum för lärosäten:
22/4 kl. 13:00-15:00
17/5 kl. 13:00-15:00 

Gemensam workshop för alla sektorer hålls:
8/9 kl.13:00-16:00

Workshopparna i april och maj har olika fokus, så det är bra om du kan delta på båda dessa samt den gemensamma i höst.

Välkommen att anmäla dig nedan!

Underlag inför workshop 1

pdfInformation till workshop 1 med kommuner, företag och Geodatarådet

pdfInformation till workshop 1 med lärosäten

pdfMenti-svar från kommuner v 15

pdfMenti-svar från företag v 15

pdfMenti-svar från statliga myndigheter i Geodatarådet v 15

pdfMenti-svar från lärosäten v 15

Arbetsprocess för regeringsuppdraget

Här kan du se arbetsprocessen för genomförandet av Lantmäteriets uppdrag om kompetensförsörjning. 

Tidigare utredningar

Det har tidigare gjorts utredningar kring kompetensförsörjning och den senaste utfördes av Geodatarådet 2019–2020. Här hittar du rapporten för denna utredning.

Anmälan

Välkommen att anmäla ditt intresse för att delta i workshopparna! Det innebär att du får workshopunderlag och information om hur du deltar i Zoom senast en vecka innan.

Här kan du ta del av Geoforum Sveriges personuppgiftspolicy