Branschföreningen UAS Sweden har bildats. Föreningens syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen i samband med kommersiell flygfoto/film med hjälp av UAS, sprida kunskap om tekniken, tillhandahålla saklig information om UAS till myndigheter och media, samt söka samarbete med liknande organisationer inom EU och branschen i övrigt.

Läs mer

Adtollos programvara Topocad har breddats med funktioner för maskinguidning. För att kunna arbeta med maskinguidning behövs ingen separat modul utan funktionerna nås via fältmodulen som ingår i basmodulen.

Läs mer

Idag, den 18 juni, höll ULI Service AB (ULI Geoforums servicebolag) bolagsstämma. Till ny ordförande valdes då Lennart Sjögren, egenföretagare (Lennart Sjögren Analys och Utveckling AB) som också är styrelsemedlem i Kartografiska Sällskapet. Sanna Sparr Olivier,  mät- och kartchef i Botkyrka kommun, och sedan ett par år styrelsemedlem i ULI Geoforum, valdes in som ledamot i bolagsstyrelsen. Vi hälsar dem varmt välkomna!

Läs mer