SIS har tagit fram ett förslag till ny utgåva av standarden för detaljplaner. Standarden ska kunna användas även för äldre regelverk och kommande förändringer i regelverken. Du kan lämna synpunkter på remissen. Sista svarsdatum är 16 mars.

Läs mer

Tryggaörebro, i samarbete med Missing People, använder sig av Cartesias app ProSmart LT för att öka säkerheten hos sina medborgare. Med hjälp av trygghetstelefonen erbjuds de en "vän i luren" som kan följa dem på kartan om de känner sig otrygga när de är ute sent på kvällen.

Läs mer

Renskötseln är idag på väg in i den digitala tidsåldern, till nytta inte bara i det dagliga arbetet utan också i samråd med skogsbruket och andra markanvändare. Renbruksplaner som stöds av GIS, satellitbildsinformation och data från GPS-försedda renar ger idag en mycket tydlig bild av markanvändningen inom en sameby. Detta tekniksprång berättar Per Sandström om i en doktorsavhandling från SLU.

Läs mer

Nokias kartapp HERE gjordes tillgänglig i en betaversion i Play store i december. Nu har appen släppts i skarp version. En av nyheterna är inomhuspositionering på flygplatser och i köpcentrum. Här kan du titta på Nokias reklamfilm för HERE.

Läs mer

Lantmäteriet i samverkan med Esri Sverige, Metria och NorrGIS utlyser ett stipendium till minne av Stefan Stenlunds betydelsefulla och banbrytande insatser inom GIS i Sverige. Var inte blygsam, ta chansen och sök! Din ansökan ska vara inne den 13 maj.

Läs mer