Landets största kongress och mässa inom samhällsbyggnadsområdet med inriktning mot GIS lockade drygt 1800 personer! Tillsammans med fyra andra föreningar arrangerade ULI Geoforum Position 2015 den 17-19 mars i Stockholm. Det blev en lyckad tillställning som förhoppningsvis är tillbaka redan till 2017.

Läs mer

På ULI Geoforums årsmöte den 17 mars fattades beslut om verksamhetsplan och budget, och nya styrelsemedlemmar valdes in. Ett av föreningens fokusområden under 2015 är att vara "branschens röst" och utveckla strategiska samarbeten med politiker och andra beslutsfattare samt branschorganisationer, för att förbättra förutsättningarna för verksamhetsutveckling baserad på geografisk information.

Läs mer

Den 30 mars lanserades de centrala delarna av Helsingborg i Minecraft-miljö. Utvecklingen av Helsingborg i Minecraft är en del av projektet Platsen Helsingborg som handlar om att ta fram om en ny stadsgemensam plattform för geografisk information i staden.

Läs mer