Internationella kartans år – International Map Year (IMY) – är ett världsomspännande firande av kartor och deras unika roll i vår värld. IMY invigs på ICC 2015 i Rio de Janeiro, Brasilien, 23-28 augusti 2015 och fortsätter sedan ända fram till december 2016. 

Läs mer

Luleå kommun har lanserat den nya karttjänsten Kommunkartan. Det är en ny ingång där invånare och besökare enkelt kan hitta information om var olika typer av service finns, som till exempel skolor, parkeringar, bad, skoterleder och vandringsleder.

Läs mer

SGU har släppt ännu en datamängd: markens geokemi som ger information om grundämnens naturliga förekomst och spridning i morän. Informationen, som kan laddas ner via SGUs webb och är gratis för alla, öppnar upp för en rad nya spännande användningsområden. Kartläggningen visar på så stora regionala skillnader i naturliga metallförekomster att de på en del håll överstiger de uppsatta gränsvärdena.

Läs mer

Den 25-29 maj arrangeras Inspire-konferensen tillsammans med Geospatial World Forum i Lissabon. Tema och fokus för konferensen är "Konvergens": principer, tillämpningar och processer, med syfte att förbättra beslutsunderlag samt tillgodose behovet av ökad samordning mellan strateger, teknikleverantörer och användare. Du kan nu läsa programmet och anmäla dig till konferensen.

Läs mer