PRESSMEDDELANDE 2016-10-03, STOCKHOLM

Geodata och visualiseringsteknik används i lösningar för bästa möjliga beslutsstöd, större effektivitet, säkerhet och transparens – inom till exempel krishantering och stadsbyggnad. På Geoforum 2016 den 4-5 oktober på Uppsala Konsert & Kongress finns närmare 50 talare på plats för att berätta om detta och om digitala
framgångar för uppåt 200 deltagare.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2016-04-27, GÄVLE

Beslutsfattare i offentlig och privat verksamhet behöver bra beslutsunderlag till vägval för att göra geodata fritt tillgängliga. Branschorganisationen inom geodataområdet, ULI Geoforum, har därför startat en studie av samhällsekonomiska effekter av öppna geodata i Sverige. Studien genomförs av forskaren Eric Lakomaa vid Handelshögskolan i Stockholm.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2016-04-26, GÄVLE

Det råder stor efterfrågan på spetskompetens inom 3D-modellering, visualisering och geografiska databaser – kompetens som behövs i plan- och byggprocessen. Det finns idag en brist på 1000 handläggare inom området. Branschorganisationen ULI Geoforum samlar idag den 26 april, på Kartdagarna i Gävle, några av branschens aktörer för att sätta fokus på problemet.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE

Den 9–10 mars i Stockholm genomför ULI Geoforum, branschorganisationen inom geodataområdet, konferensen Arbeta smart inom planering & byggande 2016. Lantmäteriet, som nyss fått regeringsuppdraget att verka för Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess, kommer presentera hur de ser på uppdraget som utvecklingsmyndighet inom detta område.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE

Branschorganisationen inom geodataområdet, ULI Geoforum, vill ge beslutsfattare i offentlig och privat verksamhet bra beslutsunderlag till vägval för att göra geodata fritt tillgängliga. ULI Geoforum kommer därför att göra en studie av samhällsekonomiska effekter av öppna geodata i Sverige. Projektet finansieras av Vinnova.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE

Den 7-8 oktober på Slagthuset i Malmö hålls konferensen GEOINFO 2015. Här samlas ett stort antal specialister som fördjupar sig i hur vi kan lösa samhällsutmaningar genom att bygga våra beslut på fakta från stora datamängder, till exempel från satelliter och sensorer för miljöövervakning, trafikövervakning och kunskap om hur människor rör sig i staden.

Läs mer
Visa mer