PRESSMEDDELANDE 2016-11-15, STOCKHOLM

Idag, den 15 november, presenterades resultat från Sveriges och Nordens första forskningsstudie om de samhällsekonomiska effekterna av öppna geodata. Branschorganisationen ULI Geoforum, som är beställare av studien, menar att riksdag och kommunfullmäktige måste se till att offentlig sektor tillhandahåller kartdata som öppna data. Studien visar att en sådan reform i Sverige är samhällsekonomiskt lönsam. 

– Data är den nya råvaran i den digitala ekonomin, och kartdata, så kallad geodata, är särskilt värdefull. Att göra kartdata till öppna data är samhällsekonomiskt lönsamt för Sverige. Potentialen är i miljardklassen, säger Susanne Nellemann Ek, vd på branschorganisationen ULI Geoforum.

Bostads- och digitaliseringsministern har tagit emot och kommenterat studiens resultat.

– Det är viktigt att digitalisera och effektivisera plan- och byggprocesserna. Öppna geodata är en av byggstenarna för detta. Denna studie är, tillsammans med Lantmäteriets rapport, viktiga att ha som underlag i arbetet framöver, säger Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2016-10-03, STOCKHOLM

Geodata och visualiseringsteknik används i lösningar för bästa möjliga beslutsstöd, större effektivitet, säkerhet och transparens – inom till exempel krishantering och stadsbyggnad. På Geoforum 2016 den 4-5 oktober på Uppsala Konsert & Kongress finns närmare 50 talare på plats för att berätta om detta och om digitala
framgångar för uppåt 200 deltagare.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2016-04-27, GÄVLE

Beslutsfattare i offentlig och privat verksamhet behöver bra beslutsunderlag till vägval för att göra geodata fritt tillgängliga. Branschorganisationen inom geodataområdet, ULI Geoforum, har därför startat en studie av samhällsekonomiska effekter av öppna geodata i Sverige. Studien genomförs av forskaren Eric Lakomaa vid Handelshögskolan i Stockholm.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2016-04-26, GÄVLE

Det råder stor efterfrågan på spetskompetens inom 3D-modellering, visualisering och geografiska databaser – kompetens som behövs i plan- och byggprocessen. Det finns idag en brist på 1000 handläggare inom området. Branschorganisationen ULI Geoforum samlar idag den 26 april, på Kartdagarna i Gävle, några av branschens aktörer för att sätta fokus på problemet.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE

Den 9–10 mars i Stockholm genomför ULI Geoforum, branschorganisationen inom geodataområdet, konferensen Arbeta smart inom planering & byggande 2016. Lantmäteriet, som nyss fått regeringsuppdraget att verka för Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess, kommer presentera hur de ser på uppdraget som utvecklingsmyndighet inom detta område.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE

Branschorganisationen inom geodataområdet, ULI Geoforum, vill ge beslutsfattare i offentlig och privat verksamhet bra beslutsunderlag till vägval för att göra geodata fritt tillgängliga. ULI Geoforum kommer därför att göra en studie av samhällsekonomiska effekter av öppna geodata i Sverige. Projektet finansieras av Vinnova.

Läs mer
Visa mer
nyhetsbrev platta kaffekopp

Geodata i media

Hittade inte flödet

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo