PRESSMEDDELANDE 2016-04-26, GÄVLE

Det råder stor efterfrågan på spetskompetens inom 3D-modellering, visualisering och geografiska databaser – kompetens som behövs i plan- och byggprocessen. Det finns idag en brist på 1000 handläggare inom området. Branschorganisationen ULI Geoforum samlar idag den 26 april, på Kartdagarna i Gävle, några av branschens aktörer för att sätta fokus på problemet.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE

Den 9–10 mars i Stockholm genomför ULI Geoforum, branschorganisationen inom geodataområdet, konferensen Arbeta smart inom planering & byggande 2016. Lantmäteriet, som nyss fått regeringsuppdraget att verka för Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess, kommer presentera hur de ser på uppdraget som utvecklingsmyndighet inom detta område.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE

Branschorganisationen inom geodataområdet, ULI Geoforum, vill ge beslutsfattare i offentlig och privat verksamhet bra beslutsunderlag till vägval för att göra geodata fritt tillgängliga. ULI Geoforum kommer därför att göra en studie av samhällsekonomiska effekter av öppna geodata i Sverige. Projektet finansieras av Vinnova.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE

Den 7-8 oktober på Slagthuset i Malmö hålls konferensen GEOINFO 2015. Här samlas ett stort antal specialister som fördjupar sig i hur vi kan lösa samhällsutmaningar genom att bygga våra beslut på fakta från stora datamängder, till exempel från satelliter och sensorer för miljöövervakning, trafikövervakning och kunskap om hur människor rör sig i staden.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE

Fem föreningar inom geografisk IT och samhällsbyggnad anordnar 17-19 mars 2015 landets största konferens inom samhällsbyggnadsområdet med inriktning på geografisk informationsteknik, IT-stöd till samhällsbyggnadsprocesserna, e-tjänster samt visualisering och kommunikation. Eventet heter "Position 2015 – informationsteknikens innovationer utvecklar samhällsbyggandet" och hålls i Stockholm.

Läs mer
Visa mer