Boverket släpper demo av nytt API för översiktsplaner

Boverket har publicerat en första demoversion av ett API för digitala översiktsplaner. Nu söker de personer som vill vara med och testa och utveckla API:et.

Demoversionen av API:et som Boverket publicerat består av information som till stora delar motsvarar detaljplaneringens Planbestämmelsekatalog. Det innehåller mark- och vattenanvändningar med tillhörande attribut baserat på testdata från både ÖP-modellen 2.1 och pågående arbete med en framtida ersättare, ”ÖP-modellen 3.0”. Arbetet är en del av Boverkets regeringsuppdrag för 2022 om att påbörja utvecklingen av en teknisk lösning för översiktsplaneinformation som motsvarar planbestämmelsekatalogen. 

Boverket söker nu personer som vill vara med och testa demoversionen under januari 2023. Det krävs tekniska förkunskaper kring API:er för att förstå och testa demoversionen.
Läs mer på Boverkets webbplats: Demo av ett nytt API för ÖP-katalogen


Geoforum förmedlar löpande nyheter från medlemmar och omvärldsbevakning från geodataområdet. Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.