Lantmäteriet släpper satellitbilder över Sverige från sommaren 2022

Lantmäteriet har nu släppt satellitbilder över Sverige från sommaren 2022. Bilderna ger en ögonblicksbild av Sveriges landskap sommaren 2022 sett från rymden och kan laddas ner kostnadsfritt.

Lantmäteriet förvaltar Saccess, det nationella satellitbildsarkivet. Saccess används för att studera de landskapsförändringar som skett sedan mitten av 1970-talet. Bilderna är till nytta för jord- och skogsbruk, för miljöanalyser och samhällsplanering, men kan också användas av alla som har intresse.

Satellitbilderna från Saccess innehåller ett mycket bredare färgspektrum än de flygbilder som är vanliga på olika karttjänster, vilket gör det möjligt att urskilja olika typer av vegetation och status på växtbestånd. 

Till bildarkivet Saccess


Geoforum förmedlar löpande nyheter från medlemmar och omvärldsbevakning från geodataområdet. Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.