Botkyrka först ut med att tillgängliggöra alla detaljplaner i Nationella Geodataplattformen

Botkyrka har tillgängliggjort alla sina detaljplaner i digitalt format via den Nationella Geodataplattformen. Genom automatiserade flöden har de tolkat alla befintliga detaljplaner och delar nu med sig av scripten de använt till andra kommuner. André Jacquet, planarkitekt i Botkyrka kommun, berättar om arbetet i en intervju.

 

Andre webbFör tjugo år sedan vektoriserade Botkyrka kommun pappershandlingar till en digital planmosaik för internt bruk. Genom automatiserade flöden har de nu konverterat den interna planmosaiken till detaljplaner i digitalt format och innan sommaren tillgängliggjordes alla planerna som öppna data i den nationella geodataplattformen. I höst går arbetet in i nästa fas med målet att höja kvaliteten på materialet så att detaljplanerna i framtiden kan fungera som digitala original, och till exempel användas för att automatisera bygglov.

– Första steget för oss var att, med automatiserade flöden, konvertera vår interna planmosaik till digitala detaljplaner och ladda upp dem i den nationella geodataplattformen. Nu kan alla enklare ta del av planerna och våra medborgare kan gå in och se vad som gäller för en viss fastighet, till exempel se vad man får bygga och var. Det finns många vinningar med att tillgängliggöra informationen vi har så att alla kan ta del av den, även om kvaliteten inte alltid är den högsta. Det viktiga är att det är tydligt vilken detaljnivå planen har, säger André Jacquet.

– Nu går vi vidare med fas två i arbetet och förbättrar kvaliteten på planerna successivt. Vi kommer att göra fältmätningar för att mäta in fastighetspunkter av osäker kvalitet och reda ut knepiga egenskapsbestämmelser, fortsätter André.

Automatisering genom FME-skript

Arbetet har gjorts genom att ta fram ett antal FME-skript. André Jacquet som drivit arbetet är planarkitekt men med en bakgrund som konsult och stor kunskap och erfarenhet av FME.

– Vi har självklart stött på en del utmaningar längs vägen, inte minst tekniska. Standarden för planer i nationella geodataplattformen är under utveckling så när nya versioner har kommit har det krävt anpassningar av skripten, som ett exempel, säger André.

Botkyrka har tillgängliggjort inte bara detaljplanerna, utan även FME-skripten så att andra kommuner kan utgå från dem i sitt eget arbete med digitalisering av detaljplaner.

– Vi delar med oss av skripten vi tagit fram och exempeldata så att andra kommuner i samma sits kan dra nytta av arbetet vi gjort. Vi har fått många positiva reaktioner så här långt, och hoppas att andra kan ha stor nytta av skripten, säger André.

Rätt kompetens och att arbeta tillsammans framgångsfaktorer

En framgångsfaktor i arbetet i Botkyrka kommun har varit att ha rätt kompetens på plats och involvera personer från olika delar av samhällsbyggnadsförvaltningen i arbetet.

– Ett tips till andra kommuner är att säkerställa att ni har rätt kompetens tillgänglig. Exempelvis har arbetet med att konvertera vår digitala planmosaik till digitala detaljplaner krävt kunskap både om FME, GIS och planarkitektur. När vi nu går vidare för att förbättra kvaliteten är vi en grupp med planarkitekter, bygglovshandläggare och gisare som jobbar tillsammans för att snabbare kunna lösa tolkningsfrågor och annat som dyker upp, berättar André.

– Ett annat tips är att ta hjälp av den information och de rekommendationer som finns. Till exempel finns det mycket bra information och rekommendationer att tillgå på Boverkets hemsida. Vi har haft stor nytta av de rekommendationer som finns kring hur man ska tolka allmän platsmark.

Ta del av Botkyrkas script på Deladigitalt.se. Kontakta André Jacquet om du vill veta mer.

*Om FME

FME (Feature Manipulation Engine) är ett verktyg för dataintegration från Safe Software med bra stöd för geografiska data. FME kan bearbeta i data i många olika format och automatisera uppgifter eller processer.

Om Nationella geodataplattformen

I den Nationella geodataplattformen (NGP) kan myndigheter och kommuner tillgängliggöra datamängder som konsumenter kan konsumera. Målet med den Nationella geodataplattformen är att ge åtkomst till nationellt standardiserad grunddata i olika processer i samhället. Fokus för plattformens datamängder idag ligger inom samhällsbyggnadsprocessen och detaljplaner är en av de första datamängderna i plattformen. Lantmäteriet är datavärd.


Jobbar ni med något intressant projekt i er verksamhet? Har ni erfarenheter och lärdomar ni vill dela med er av i föreningens nätverk? Tipsa oss gärna! Mejla Linn Norén, kommunikationsansvarig.