Ny rapport: Analys av geodata verksamhetskritiskt för allt fler organisationer

Metria har undersökt hur drygt 200 svenska organisationer arbetar med och använder geodata. Rapporten visar att geodata är en central resurs i många organisationer och något som i stort sett alla upplever skapar stor nytta för organisationen. Samtidigt anser många att geodata skulle kunna skapa ytterligare nytta i organisationen om det användes av fler, och om fler i organisationen hade kunskap om geodata. 

 

Det är tredje året som Metria släpper sin Geodatarapport. I år har 210 respondenter från privata företag, kommuner och myndigheter ingått i undersökningen. Årets rapport visar att god tillgång till geodata av hög kvalitet är en allt viktigare förutsättning för hållbar samhällsutveckling, innovation, digitalisering, och minskad resursåtgång hos svenska organisationer. Det som står i vägen för att utnyttja den fulla potentialen av geodata är för många budgetbegränsningar och brist på kompetens.

Några av slutsatserna i Metrias rapport:

  • 88 procent uppger att mängden geodata ökar i deras organisation.
  • 96 procent ser ett ökat behov av geodata i sin organisation.
  • 97 procent anser att geodata skulle kunna skapa ytterligare nytta.
  • 28 procent arbetar med avancerade GIS-analyser och bearbetning av informationen.


Ta del av Metrias Geodatarapport här