Logotyper Addnode Group och S-Group Solutions
Addnode Group köper S-Group Solutions

Addnode Group har tecknat avtal om att förvärva S-Group Solutions AB. Förvärvet förstärker Addnode Groups marknadsledande position i Sverige inom kommunaltekniska system och geodatabaserade lösningar för den smarta staden.

S-Group Solutions är specialiserat på verksamhetsnära GIS-lösningar för kommuner, VA-organisationer och Lantmäteri. Företaget har under de senaste 30 åren kontinuerligt utvecklat GEOSECMA, en programvarusvit för samhällsbyggnad, med djup integration gentemot ESRI:s ArcGIS. Förutom att programsviten ger ett helhetsstöd för alla delarna i det kommunaltekniska landskapet ger de olika modulerna var för sig stöd för planering, skötsel och administration för de yrkesroller som arbetar med till exempel kommunens vägnät, fastigheter, trafikfrågor, ledningsnät, detaljplanering, karthantering, fastighetsbildning och parkförvaltning. S-Group Solutions är dessutom mångårig partner till Esri på den svenska kommunmarknaden.

– Förvärvet av S-Group Solutions innebär att Addnode Groups erbjudande av innovativa IT-lösningar för ett hållbart samhälle blir än starkare. Vi har arbetat sida vid sida på den svenska offentliga marknaden under många år och byggt upp en gemensam respekt för varandras kompetens. Nu när vi samlar krafterna inom samma familj kommer vi som marknadsledare att ha än bättre förutsättningar att hjälpa våra kunder med smarta digitala lösningar för ett hållbart samhällsbygge, säger Andreas Wikholm, divisionschef för Addnode Group Process Management.

– Att S-Group Solutions blir en del av Addnode Group är starten på ett samarbete där vi tillsammans kan adressera kundernas behov på ett bättre sätt. Tillsammans kan vi öka takten i att ge Sveriges kommuner tillgång till världsledande teknik för datadrivna GIS-baserade insikter och beslut, säger Rickard Zetterberg, VD och koncernchef för S-GROUP Holding som bland annat äger Esri Sverige och Esri Finland.

– Förvärvet av S-Group Solutions i linje med Addnode Groups strategi att förvärva och utveckla ledande programvarubolag med fokus på hållbara sektorer, säger Johan Andersson, VD och koncernchef för Addnode Group.

S-Group Solutions omsatte 144 miljoner kronor 2020.

Läs mer på Addnode Groups webb