Dekorativ bild med del av sverigekarta
Ny upplaga av Sveriges nya geografi med pandemin i fokus

Swecos nya upplaga av rapporten Sveriges nya geografi kartlägger det vi idag vet om pandemins påverkan på flera områden i kommunerna: näringslivet, äldreomsorgen, arbetslösheten och trångboddheten bland annat. Kommunerna kommer att spela en avgörande roll när samhället ska återhämta sig, skriver Sweco i rapporten som är fylld av geografiska analyser och kartor som visualiserar siffrorna.

Sedan 1998 har Sweco årligen gett ut rapporten Sveriges nya geografi. I den analyseras tillväxt- och utvecklingstrender i Sveriges kommuner och regioner inom områden som befolkningstäthet, trångboddhet, varsel, arbetslöshet, gästnätter och äldreomsorg. Hur Covid 19-pandemin, och de åtgärder som vidtagits för att bromsa den, påverkar Sveriges kommuner är temat för årets upplaga. Rapporten innehåller lättöverskådliga Sverigekartor med tillhörande analys. 

Här hittar du rapporten

Läs mer i Swecos nyhet om Sveriges nya geografi