Geodata och generativ design för bättre beslut

Generativ design handlar om att skapa och utvärdera hundratals alternativ parallellt för att kunna fatta bättre beslut. I ett innovationsprojekt undersöker bolaget Parametric solutions hur geodata kan integreras med generativ design och användas i tidiga skeden av samhällsbyggnadsprocessen. På Smart Built Environments programkonferens berättade de mer om projektet.

Startup-bolaget Parametric solutions har i ett innovationsprojekt inom Smart Built Environment undersökt hur geodata och gis kan integreras med generativ design. På Smart Built Environments programkonferens i slutet av september berättade Sofia Malmsten, Vd på Parametric solutions om resultaten från första fasen av projektet och visar konkreta exempel på case och användningsområden.

Se presentationen här (1:20 in i inspelningen)