Staten säljer Metria – förvärvas av norska företaget Sikri Holding

Det norska teknikbolaget Sikri Holding förvärvar Metria AB av svenska staten. Metria levererar tjänster inom GIS, geodata, affärs- och fastighetsinformation och mätningsteknik och bildades 2011 genom att delar av verksamheten vid Lantmäteriets uppdragsdivision Metria bolagiserades.

Den nya ägaren Sikri Holding AS är en norsk leverantör inom ärendehantering, fastighetsteknik, data och analys. De förvärvar 100 procent av aktierna i Metria och ägandet övergår den 1 april 2022.

– Med Sikri Holding som ny ägare får Metria en bra utgångspunkt för ytterligare tillväxt och innovation. Bolagens tjänster kompletterar varandra vilket är en bra plattform för utveckling av nya tjänster som skapar mer värde för våra kunder, säger Metrias Vd Anders Hugosson i ett pressmeddelande.

Metria bildades 2011 genom att delar av verksamheten vid Lantmäteriets uppdragsdivision Metria bolagiserades. Syftet var att öka förutsättningarna för konkurrensneutralitet på marknaden och att skapa goda förutsättningar för att utveckla verksamheten. Redan 2017 röstade riksdagen ja till att sälja Metria.

Läs mer på Metrias webbplats