Illustration
Nya medlemmar i Geodatarådet

Geodatarådet jobbar med att öka tillgången till offentligt producerad geodata och ligger bakom den nationella geodatastrategin och handlingsplanen för den. Sedan årets start är Boverket, Försvarsmakten, Rymdstyrelsen och Statens Geotekniska Institut (SGI) nya permanenta medlemmar i Geodatarådet, enligt regeringens beslut. 

Boverket och Rymdstyrelsen har tidigare varit adjungerade medlemmar. 

Med dessa fyra nya medlemmar består Geodatarådet just nu av:

 • Lantmäteriet (ordförande)
 • Boverket
 • Försvarsmakten
 • Havs- och Vattenmyndigheten
 • MSB
 • Naturvårdsverket
 • Rymdstyrelsen
 • Skogsstyrelsen
 • SCB
 • SGI
 • SGU
 • Sjöfartsverket
 • SMHI
 • Trafikverket
 • en ledamot som företräder Länsstyrelserna
 • två ledamöter som representerar kommuner och regioner samt
 • en ledamot som representerar lärosäten och forskningen.

De fyra sistnämnda medlemmarna utses personligen av regeringen till att delta i Geodatarådet.

Handlingsplan för nationella geodatastrategin 

Det är Geodatarådet som tar fram den nationella geodatastrategin. För att nå den utveckling som strategin för 2021–2025 beskriver, beslutar Geodatarådet om aktiviteter som ska utöras i en årlig handlingsplan. 

I 2021 års handlingsplan finns följande aktiviteter och teman:

 • en kust- och strandszonskartering
 • fördjupning kring flygburen insamling och tillhandahållande av geodata
 • smart landsbygd
 • geodata för klimatanpassning
 • kompetensfrågor inom geodataområdet
 • geodata för Sveriges Agenda 2030-arbete
 • erfarenhetsutbyte inom system och teknik
 • införande av grunddatadomänen Geodata
 • Sveriges arbete med Inspire
 • Informationssäkerhet och robust teknikanvändning
 • kartor för krisberedskap och blåljusverksamhet.

För att följa arbetet enligt handlingsplanen kan du prenumerera på Geodatarådets nyhetsbrev och/eller delta på webbsända informationsmöten.

Har du någon fråga om Geodatarådet, den nationella geodatastrategin eller handlingsplanen kan du kontakta Magnus Forsberg eller Anna-Lena Fridolfsson