AI-arbete för att hitta kolbottnar ett av årets viktigaste framsteg

Skogsstyrelsens arbete med att identifiera kolbottnar med hjälp av AI och laserskanning är med på Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) lista över de 100 viktigaste framstegen inom teknik och forskning i Sverige under 2022. 

Genom bearbetning av data från laserskanningen av svensk skog och med stöd av artificiell intelligens har Skogsstyrelsen identifierat närmare 100 000 nya möjliga kolbottnar som tidigare inte var kända. Kolbottnar är lämningar efter kolmilor där man gjorde träkol. Tekniken gör det möjligt att hitta lämningarna snabbare, billigare och med säkrare positionering och projektet planerar nu att gå vidare med att detektera fångstgropar, tjärdalar och röjningsröseområden. Arbetet har genomförts inom Nationellt skogsdatalabb, som Skogsstyrelsen driver tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Arbetet uppmärksammades när listan över de 100 viktigaste framstegen presenterades på Kungliga ingenjörsvetenskapsakademins högtidssammankomst i Stockholms stadshus i slutet av oktober. Listan är en del av IVA:s årliga tekniktal där framsteg inom forskning och teknik från det gångna året lyfts fram. Eventet går att se i efterhand på IVA:s webbplats.