ULI Geoforums extra och ordinarie årsmöte 2012

Den 27 mars på Kartdagarna håller ULI Geoforum både ett extra årsmöte och ordinarie årsmöte 2012. Föreningens ordinarie årsmöte 2012 kommer att hållas i enlighet med förslaget till föreningens nya stadgar, som godkändes på årsmötet 4 oktober 2011 i Uppsala, under förutsättning att det extra årsmöte som hålls alldeles innan (kl 15.15 i samma lokal) bekräftar stadgeändringen.

ULI Geoforums ordinarie årsmöte 2011 antog i oktober ett förslag till nya stadgar, som bl a ändrar rutinerna så att årsmöten hålls på våren i stället för på hösten. För att de nya stadgarna ska börja gälla krävs att ett nytt årsmöte bekräftar stadgebeslutet från årsmötet 2011.

Styrelsen kallar därför nu till ett extra årsmöte 27 mars 2012. Så snart det extra årsmötet bekräftat stadgeändringen kan det ordinarie årsmötet för 2012 hållas, vilket planeras ske i samma lokal så snart det extra årsmötet avslutats.

Tid för extra årsmöte: 27 mars 2012, kl 15.15
Tid för ordinarie årsmöte
: 27 mars 2012, kl 15.30
Plats
: Kartdagar 2012, Elmia, Jönköping. Lokal kommer att annonseras på www.kartdagar.se

Alla årsmötesdokument finns att hämta på medlemssidorna här på webben. Logga in överst till höger på webbplatsen. Numera är det personliga inloggningsuppgifter som gäller. Om du inte redan skaffat inloggningsuppgifter, registrera dig här.

Förslag och övriga frågor till årsmötet bör anmälas till ULI Geoforums kansli senast den 12 mars 2012.

Varmt välkomna!