Vi välkomnar Jenny Hylin till Geoforums styrelse

Jenny Hylin är geodatastrateg på Stockholm Vatten och Avfall. Hon har lång erfarenhet från att arbeta med geodata och GIS inom offentlig sektor och av att utveckla och förbättra geodataanvändningen i verksamheten. Nu förstärker hon Geoforum Sveriges styrelse.

Jenny Hylin är utbildad till teknisk Lantmätare och har arbetat med GIS och geodata på bland annat Kungsbacka kommun, Lantmäteriet, Metria och Stadsbyggnadskontoret i Stockholm. Idag är hon geodatastrateg på det kommunala bolaget Stockholm Vatten och Avfall. Här arbetar hon med geodata och digitaliseringsfrågor med fokus på att förbättra geodataanvändningen och informationsförsörjningen på bolaget. Jenny är även delaktig i stadsledningskontorets projekt ”Innovativ och smart stad med AI och IoT”.

– Vi är mitt i den digitala transformationen och det är så coolt att få delta på den resan. Det jag ser händer nu är att vi knyter ihop teknik och data fullt ut och anpassar information till mottagaren. Här är det viktigt att vi ser hela bilden, och tar in både operativa och strategiska perspektiv, säger Jenny.

Geodata har nyckelroll

Stockholm Vatten och Avfall är ett kommunalt bolag som driver och utvecklar vatten- och avfallstjänster till stockholmarna. Miljö och hållbarhetsfrågor har hög prioritet i verksamheten.

– Det ligger i vårt uppdrag. Vår verksamhet har stor påverkan på samhället, så hållbarhet är något som genomsyrar hela vår verksamhet, säger Jenny.

Geodata har en viktig roll för verksamheten. Jenny lyfter två spännande exempel där de kommit långt. Ett är ett högaktuellt arbete som rör informationskartläggning för insamling av förpackningsavfall, något som blev ett kommunalt ansvar vid årsskiftet. Här behövs geodata som data om fastigheter och från lägenhetsregistret för att kunna beräkna ersättningen till fastighetsägarna. Ett annat exempel är dataanalyser för att förstå ledningsnäten. AI och sensorer används för att analysera data och göra kartering av flöden och konditionsbedömningar för att förebygga vattenläckor. 

Informationshantering och informationssäkerhet i centrum

Jenny Hylin har varit en aktiv medlem i föreningen länge. Nu kliver hon också in i styrelsen.

– Viktiga frågor för mig och för många av Geoforums medlemmar är informationshantering och informationssäkerhet. Vi använder väldigt mycket data i vår verksamhet och har en hel del känsliga data om våra anläggningar som vi behöver dela på olika sätt. Samtidigt måste vi ytterst skydda våra anläggningar, det ställer höga krav på många sätt.

– Jag hoppas kunna bidra till Geoforums medlemmar genom att dela vårt perspektiv från vår spännande verksamhet. Jag vill skapa dialog och erfarenhetsutbyte, säger Jenny.

Vi hälsar Jenny varmt välkommen till styrelsen!

Jenny Hylin är en av tre nya ledamöter som valdes in i Geoforums styrelse på årsmötet i april 2024. Läs mer om den nya styrelsen här.

Tips! Hör mer om arbetet med att använda AI för att för att konditionsbedöma vatten- och spillvattenledningar i Geoforums podd Positionspodden, Avsnitt 2.