Vill du dela kunskap om AI och digitala tvillingar?

Mötesplatsen AI Arena, som Geoforum är med och driver, startar nu upp en genomförandegrupp om AI och digitala tvillingar. Gruppen vänder sig till yrkesverksamma inom samhällsbyggnad som vill mötas för att dela kunskap, idéer och kontakter om hur AI kan användas för digitala tvillingar.

Genomförandegruppen startar under hösten och har tema “AI och digitala tvillingar”. Deltagare i gruppen ska vara involverade i utveckling och användning av en digital tvilling inom sin verksamhet eller sitt projekt. I gruppen utforskar vi gemensamt hur AI kan användas för de digitala tvillingarna. De digitala tvillingarna ska vara en tvilling av t.ex. infrastruktur, byggnad, fastighet, stadsdel, samhälle, stad, kommun eller region.

Alla aktörer inom samhällsbyggnadssektorn är välkomna att medverka, t.ex. statliga organisationer, regioner, kommuner, fastighetsbolag, byggbolag, civilsamhället, arkitekter, konsulter, leverantörer och akademin – så länge ni är delaktiga i utveckling av en digital tvilling och är nyfikna på hur AI kan användas i tvillingen.

Medverkan är kostnadsfri men gruppen har ett begränsat antal deltagare. Anmälan stänger den 31 oktober.
Läs mer och anmäl intresse på AI Arenas webbplats

Mötesplatsen AI Arena är ett delprojekt inom Smart Built Environments strategiska satsning Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet. AI Arena drivs av Geoforum Sverige, BIM Alliance och Future Position X i samverkan.