Geoforums servicebolag byter namn

Geoforum Sveriges servicebolag byter namn till Geoforum Sverige Service AB.

Geoforums servicebolag byter namn från ULI Service AB till Geoforum Sverige Service AB från och med den 15 augusti. Verksamheten påverkas inte av namnbytet. 

Beslut om namnbyte fattades på bolagsstämman i våras och har nu godkänts av Bolagsverket. Vi gör namnbytet för att det ska bli tydligare och enklare att förstå att servicebolaget hör till föreningen. 2017 bytte föreningen namn från ULI Geoforum till Geoforum Sverige, men servicebolaget har fortsatt att heta ULI Service AB.

Servicebolaget är helägt av föreningen och bedriver verksamhet på uppdrag av föreningen Geoforum Sverige. Det innebär kanslifunktioner för att praktiskt kunna genomföra föreningens aktiviteter som påverkansarbete, omvärldsbevakning och kommunikation, arrangemang av konferenser, webbinarier och andra mötesplatser.

För medlemmar innebär namnbytet att det nya namnet Geoforum Sverige Service AB kommer att stå som avsändare på kommande fakturor avseende medlems- och serviceavgiften.