Vi välkomnar Åsa Jadelius till Geoforums styrelse

Vid Geoforum Sveriges årsmöte i våras valdes en ny styrelse. Här presenterar vi Åsa Jadelius, digitaliseringsstrateg på Sundsvalls kommun, som är en av tre nya styrelseledamöter.

Åsa Jadelius har en naturvetenskaplig utbildning med miljöinriktning men hamnade tidigt inom GIS och digitalisering. Sedan 2006 arbetar hon på Sundsvalls kommun med att utveckla digitala nyttor för Stadsbyggnads- och Lantmäterikontorets verksamhet ur ett brett IT- och digitaliseringsperspektiv.

– Jag tycker att det är värdeskapande som är viktigt; att tekniken verkligen kommer till nytta rent praktiskt men också att förståelsen för möjligheterna fortsätter att utvecklas. Inom kommunal verksamhet finns så mycket nyttor att hämta inom digitalisering och jag upplever att insikterna kring hur avgörande digitalisering är för att utveckla, effektivisera och förnya de kommunala verksamheterna börjat komma nu de senaste åren hos politik och styrning. Inte minst en förståelse för hur viktig digitaliseringen är för att klara klimatomställningen och som viktig pusselbit för att uppnå alla de globala målen, säger Åsa Jadelius.

Digitaliseringsprojekt med höga ambitioner

För drygt tio år sedan var Åsa Jadelius med och startade upp och drev samverkansprojektet RIGES. Projektet hade höga ambitioner att utveckla plan- och bygglovprocessen genom digital planinformation, ökad transparens och tillgängliggörande – för alla – av den geodata kommunen själv har tillgång till i processerna, samt bättre kontaktvägar genom smarta e-tjänster med kartfunktioner.

– Vi lyckades kanske inte i alla ambitioner men vi bidrog med ett stort steg framåt inte minst när det kommer till digital planinformation, nya sätt för kommuner att skapa e-tjänster samt utveckling av kommunala lösningar i OpenSource, berättar Åsa.

På senare år har nya teknikområden som IoT och AI kommit i fokus. Sundsvalls kommun har varit involverade i flera projekt, inte minst tillsammans med Mittuniversitetet, där de med en flora av digitala lösningar samskapar nya tillämpningar och arbetssätt. Några spännande exempel är smartare snöröjning och en tillgängligare vinterstad och uppföljning av koldioxidutsläpp vid anläggningsarbeten genom aktivitetsmätning för anläggningsfordon. Projekt som inkluderar geodata, övrig data som till exempel statistik, sensor och realtidsdata samt smarta analyser och AI.

– GIS och geodata-branschen behöver komma ännu närmare och inkluderas i IT/digitaliseringsbranchen samtidigt som jag tror att vi fortsatt behöver arbeta med att höja kunskapen om just de specifika möjligheterna – och utmaningar - med spatiala data och analyskraften i dessa, säger Åsa Jadelius.

– Jag tycker också att det är viktigt att vi löser saker tillsammans och krokar arm i utvecklingen. Den frågan är särskilt angelägen för kommunerna som var och en har en oerhört bred verksamhet med många utmaningar att orka utvecklas och förnyas, men samtidigt ju har samma uppdrag i grunden. Vilken kraft finns inte om vi alla 290 kan samordna oss och dela på jobbet och dela med oss ännu mer. Då kan vi ta ordentliga kliv framåt!

 Vi hälsar Åsa varmt välkommen till Geoforums styrelse

Läs mer

Malin Sträng ny styrelseledamot i Geoforums styrelse

Eric Hjelmestam ny styrelseledamot i Geoforums styrelse