Resultat från enkäten om tillgång till geodata

Resultat från enkäten om tillgång till geodata

Mellan 6 oktober och 17 november 2010 fanns en kort enkät på ULIs webb om tillgänglighet till geodata.

Det var 118 personer som svarade på enkäten. Av dessa angav drygt 90 procent att deras organisations användande av geodata bidrar positivt till samhällets utveckling, och drygt 80 procent menade att deras användande skulle öka om geodata av intresse var fritt tillgänglig.

Här presenteras resultatet