Sök finansiering för grön och digital omställning

Vinnova har öppnat en utlysning som riktar sig till aktörer som vill mobilisera kring digitala lösningar på komplexa utmaningar inom samhällsbyggnad. Projekten är tänkta att fungera som en språngbräda till andra nationella och internationella utlysningar.

 

Aktörer inom samhällsbyggnad inom offentlig sektor, akademi, forskningsinstitut och näringsliv kan söka finansiering. Det går att söka max 1 000 000 kr per projekt. Utlysningen är öppen till den 15 februari 2023.

Vinnova: Grön och digital omställning inom samhällsbyggnad